Theatre play Koiramäen Suomen Historia premieres Autumn 2021 in Pori City Theatre. It was a pleasure to be in charge of the choreography. Find out more: https://www.porinteatteri.fi/naytelmat/koiramaen-suomen-historia-ennakko/